Bartosz Wojciechowski

Postulaty

by stawić czoła wyzwaniom, które przed nami stoją​

Mówić o tym co jest dla mnie i dla nas wszystkich niezwykle ważne! Rzeczywistość stawia przed nami wyzwania – trzeba je zdefiniować, przeanalizować i rozwiązywać problemy.  Chciałbym przedstawić swoją wizję Polski. Pomysły i postulaty, które chciałbym aby zostały wprowadzone.

Budujmy razem naszą rzeczywistość!​


Przedstaw swój projekt, swoje poglądy, opinie!

Razem!​


Napisz co uważasz na temat demokracji. Czym jest dla Ciebie demokracja?